Služby pro naše klienty

Pro prodávající

 • výkup zemědělských pozemků
 • výkup zemědělských staveb

Pro kupující

 • nabídka zemědělských staveb
 • nabídka zemědělských areálů
 • prohlídka nemovitostí

Pro prodávající i kupující

 • zajištění dokladů potřebných k prodeji nebo převodu nemovitostí
  • kupní smlouva
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • snímek katastrální mapy      

Pro zájemce o nájem

 • nabídka pronájmu komerčních objektů (sklady, výrobní objekty, administrativní prostory)
 • nabídka pronájmu kanceláří
 • nabídka pronájmu manipulačních ploch